Fonden EnergiCenter Voldparken
Fonden er en selvejende institution, der varetager sit virke som en socialøkonomisk virksomhed (SØV). Fonden har til formål at tilrettelægge driften på en sådan måde, at det fremmer visionen for EnergiCenter Voldparken. Fonden er stiftet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
Fonden har fokus på faciliteterne og står for køkkendrift til børnehaverne, rengøring, gårdmandsfunktion og facility management af både inde- og udearealer på EnergiCenter Voldparken. Ved at samle alle disse driftsopgaver ét sted skaber Fonden synergier og merværdi til gavn for brugerne af EnergiCenter Voldparken. Kombineret med, at Fonden også stiller lokaler til rådighed for brugerens aktiviteter, er dette en solid basis for, at EnergiCenter Voldparken fortsat kan udvikle. Det er målsætningen, at det skal være lettere at være frivillig og forening på EnergiCenter Voldparken end andre steder.

Måltidspolitik for EnergiCenter Voldparken


Køkkenet på EnergiCenter Voldparken leverer mad til børnene i børnehaverne på Kobbelvænget. Læs nedenfor her om den ambitiøse og perspektivrige måltidspolitik.

Køkkenleder, Martin Pihl:
"Udgangspunktet for al madproduktion i køkkenet er en økologisk og bæredygtig tilgang til både råvarer og produktion. Køkkenets ambition er en økologiprocent på 100, et madspild på nul, og så høj en råvareudnyttelse som ressourcemæssigt muligt".

 
EnergiCenter Voldparken | Kobbelvænget 65 | 2700 Brønshøj | Telefon: 31215013 | CVR: 33624549